Click to Watch in HD > ​ The North องศาเหนือ : เรือแข่งเมืองน่าน (9 ต.ค. 59)

Watch เรือหัวพญานาคหางวัลย์ คือ เอกลักษณ์ของชาวน่าน ซึ่งนับเป็นมรดกทางประเพณีที่ยังคงส่งต่อกันจนถึงปัจจุบัน แล้วนอกจากความสามัคคีของฝีพายที่เข้าแข่งขัน ความสนุกสนานและแรงเชียร์จากสองฟากฝั่ง อะไรคือแรงสำคัญให้ประเพณีนี้ยังคงอยู่ ติดตามใน The North องศาเหนือ ตอน เรือแข่งเมืองน่าน เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามใน ภูมิภาค 3.0 ช่วง The North องศาเหนือ ตอน เรือแข่งเมืองน่าน วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Live ------------------------------------------------------- ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่ Website : http://www.thaipbs.or.th Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS Google Plus : http://gplus.to/ThaiPBS Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS

Youtube Channel / ThaiPBS
Loading