Click to Watch in HD > thuyết pháp mới nhất:gieo nhân gì gặt quả đó (sâu sắc lắm)

Watch thuyết pháp mới nhất :gieo nhân j gặt quả đó,thầy thích thiện thuận giảng rất hay,mời các quý phật tử và các bạn cùng an lạc.

Youtube Channel / tâm thanh tịnh
Loading