Click to Watch in HD > ช่วยตัวเอง วงกลม TMG OFFICIAL MV

Watch ปล่อยให้ไหลเปียกลงที่นอน เปียกปอนไปด้วยน้ำตา ชัก...ไม่ไหว เพลงที่มีความหมายซ่อนความหมายลึกๆ วงกลมครับ คงเส้นคงวา เรื่องคุณภาพเพลงมาตลอด รักวงกลม อย่าลืม ชม เชียร์ แชร์ ติดต่องานแสดง โทร.08-1082-6999


  • Sponsored Ads
  • Youtube Channel / TMG Record Channel
    Loading