Click to Watch in HD > Tunnel over the Han River | Công trình Hầm vượt Sông Hàn - DaNang Vietnam

Watch Tunnel over the Han River Danang Vietnam | Công trình Hầm vượt Sông Hàn - Đà Nẵng Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CẦU LỚN HẦM (BRITEC) Oriental consultants Global company LTD. Film by: baezenni.com ------------------- Kênh Xây dựng Cầu Đường

Youtube Channel / Xây dựng Cầu Đường
Loading