Click to Watch in HD > Varilux Digitime

Watch Varilux Digitime เลนส์เฉพาะทางสำหรับใช้งานอุปกรณ์ดิจิตอลและอ่านหนังสือ สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ครอบคลุมการใช้งานระยะใกล้จนถึงระยะกลาง มอบวิสัยทัศน์ที่คมชัดและสบายตากว่าสำหรับวิถีชีวิตยุคดิจิตอล พิเศษด้วย Ultra Near Focus เพิ่มกำลังสายตาพิเศษที่โซนมองใกล้ให้คุณใช้งานสมาร์ทโฟน ตลอดจนแท็บเล็ตได้ชัดเจนกว่าเดิม

Youtube Channel / Essilor Thailand
Loading