Click to Watch in HD > זהבה בן טיפת מזל Zehava Ben

Watch זהבה בן טיפת מזל מתוך האלבום זהבה בן המיטב מלחין: תורכי מחבר: דני שושן מעבד: בן שמעון ראובן אלוהים תן לי רק טיפת מזל תן אהבה בלבבי מר גורלי והעולם אכזר תן נחמה בתוכי. איני רוצה ארמונות של זהב די לי בפינה חמה תן לי אחד שאותי רק יאהב אתן לו את הנשמה. אלוהים, אלוהים הוי אלוהי עד מתי שמע קולי, תפילתי עייפתי די בחיי. חיי כה אפורים ולילותי קרים כה בודדה ועצובה רק חלומות נשארים. תן לי שמחה ותן לי קצת אור כי אפלים הם חיי בנה לי שביל אל ביתי שוב לחזור תן קצת אור לעיני אלוהים, אלוהים הוי אלוהי עד מתי שמע קולי, תפילתי עייפתי די בחיי.

Youtube Channel / ZehavaBenOfficial
Loading