Click to Watch in HD > 10 ธรรมโอวาทพระครูวีระปัญญาคม 4 ธค 2560 ช่วงค่ำ

Watch ธรรมโอวาทพระครูวีระปัญญาคม วัดศรีสง่าสามัคคี จังหวัดชัยภูมิวีดีโอและเสียงบันทึกกิจกรรมบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ 98 และงานทำบุญฉลองครบรอบ 32 ปี ของการก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560กิจกรรมบวชเนกขัมมะบารมีจัดเป็นประจำทุกปี ปีละ 4 ครั้งติดตามข่าวกิจกรรมบำเพ็ญกุศลได้ที่เว็บไซต์ http://www.BuddhaSattha.comศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง จ.สระบุรีโทรฯ 081-937-0244หรือ 081-853-7803

Youtube Channel / ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
Loading