Click to Watch in HD > 12 สวดพระปริตร 5 ธค 2560

Watch คณะผู้บวชสวดมนต์พระปริตร โดยเปิดเสียงหลวงพ่อบ้านสบายใจ เป็นองค์ประธาน วีดีโอและเสียงบันทึกกิจกรรมบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ 98 และงานทำบุญฉลองครบรอบ 32 ปี ของการก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กิจกรรมบวชเนกขัมมะบารมีจัดเป็นประจำทุกปี ปีละ 4 ครั้ง ติดตามข่าวกิจกรรมบำเพ็ญกุศลได้ที่เว็บไซต์ http://www.BuddhaSattha.com ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง จ.สระบุรี โทรฯ 081-937-0244 หรือ 081-853-7803

  • 1
    Loading