Click to Watch in HD > ปาฐกถาพิเศษเรื่อง รัฐให้ไม้มีค่าเพื่อความสุข ต้องเชิงรุกกันอย่างไร ตอนที่ 2

Watch ปาฐกฐาพิเศษ เรื่อง รัฐให้ไม้มีค่าเพื่อความสุข ต้องเชิงรุกกันอย่างไร โดย พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดำรงตำแหน่ง ณ ช่วงเวลานั้น)ในการเสวนา รัฐให้ไม้มีค่าเพื่อความสุข ต้องเชิงรุกกันอย่างไรวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานครชมไฮไลท์การเสวนาได้ที่ Facebook page : Forest For Lifehttps://www.facebook.com/417109312036476/posts/659084871172251/ชมคลิปวีดีโอฉบับเต็มได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=eZKx15PVcGo and t=25s#NewGenNewForest

Loading