Click to Watch in HD > นักปั่นกว่าพันคัน ร่วมกิจกรรมโคราช คาร์ ฟรี เดย์ 2017

Watch นักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ จากชมรมต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมา ร่วม 1,000 คัน ร่วมกิจกรรม โคราช คาร์ ฟรี เดย์ 2017 เพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นผลักดันให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษในอากาศ และหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น

  • 1
    Loading