Click to Watch in HD > ປກສ ເມືອງພະລານໄຊ ປະກາດເອົາ 9 ບ້ານ ເປັນບ້ານປ້ອງກັັນຄວາມສະຫງົບດີ

Watch ສະຖານີ ໂທລະພາບ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ LAO PSTV 24/10/2018 ປກສ ເມືອງພະລານໄຊ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ປະກາດເອົາ 9 ບ້ານ ເປັນບ້ານປ້ອງກັັນຄວາມສະຫງົບດີຂ່າວ ປກສ (Lao PSTV News) ອອກອາກາດ(ONAIR)ຂ່າວເຊົ້າ : 07:00-08:00 ໂມງຂ່າວສວາຍ : 11:15-12:00 ໂມງຂ່າວແລງ : 19:15-20:15 ໂມງ-----------------------------------------ສະຖານີໂທລະພາບ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ(Lao Public Security Television)Tel: (+856 21) 463 021, 020 23069900Fan page: www.facebook.com/laopstvE-mail: [email protected]: www.laopstv.com

Loading