Click to Watch in HD > ลูกพ่อ ร. 9

Watch ภูมใจที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีองค์ ภูมิพล ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย....ลูกจะเข้มแข็งและทำตามคำสอนของพ่อ... เรารักในหลวง...

  • 1
    Loading