Click to Watch in HD > BNK48 คุกกี้เสี่ยงทาย koisuru fortune cookie_ลิงจุงลุง cover

Watch ลิงจุงลุง มาเต้นเพลง คุกกี้เสี่ยงทาย (koisuru fortune cookie) ของ BNK48 กันเถอะ ก็เพลงเค้าน่ารัก ท่าเต้นก็น่ารัก มาเต้นกันเยอะ ๆ นะคะ เพี้ยง ๆๆ ยังไงก็ขอให้ได้รับเลือกไปเต้นใน MV ด้วยนะ พลีสสสส 5555++

  • 1
    Loading