Click to Watch in HD > Facebook Live - How to Broadcast Prerecorded Video on Facebook Live Using OBS Studio in Nepali

Watch Facebook Live - How to Broadcast Prerecorded Video on Facebook Live Using OBS Studio in Nepali Facebook Page Live Streaming from OBS Studio We gonna demonstrate you how to broadcast prerecorded or any video on Facebook Live Streaming on Page using powerful software OBS Studio . Download OBS https://obsproject.com/download आजको श्रृंखलामा हामी पहिलानै रेकर्ड गरेको भिडियो जुनसुकै भिडियोलाई फेसबुक लाईभ मार्फत कसरी प्रशारण गर्न सक्छौ सिक्नेछौ. जसको लागि OBS Sdutio Studio भन्ने सफ्टवेरको आवस्यकता पर्दछ जुन निशुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ । ============ Subscribe Channel : https://www.youtube.com/channel/UCF2pYiFTyEh-VxdGQ0zI0jg Facebook Page : https://www.facebook.com/nepalitalimyoutube Facebook Profile : https://www.facebook.com/nepalitalim Twitter : https://twitter.com/nepalitraining Blog : www.nepalitalim.blogspot.com Disclaimer This video is strictly prohibited to Download and Upload anywhere else without permission !!

  • 1
    Loading