Loading...
 

Click to Watch in HD > farmsook community

Watch ตั้งใจทำคลิปง่ายๆ อธิบายว่า ฟาร์มสุขไอศกรีม เป็นอย่างไร-ทำไมใครๆ จึงหลงรักไอศกรีมฟาร์มสุข-เพราะเราเข้าไปสอนเด็กๆ ด้อยโอกาสให้รู้จักการทำไอศกรีม-พอเด็กๆ ทำไอศกรีมอร่อย เราก็นำไอศกรีมออกไปขายให้-ได้เงินมาให้เด็ก-แบ่งส่วนไปซื้อวัตถุดิบเพื่อทำไอศกรีมต่อ-ส่วนที่เหลือสะสมไว้สอนเด็กกลุ่มต่อไป-เป็นการช่วยอย่างยั่งยืนเพราะได้ช่วยให้เด็กมีรายได้-มีอาชีพ-มีความสุข-มีความภูมิใจ-ส่วนพวกเราก็ได้ทานไอศกรีมอร่อย-ได้ช่วยเหลือเด็กอย่างยั่งยืน-คุณมีความสุข-เด็กมีความสุข-สังคมมีความสุข ทุกคนมีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน-เราจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคม-จากจุดเล็กๆ-ด้วยการเริ่มต้นจากตัวของเราเอง-ฟาร์มสุข a little help a lot
Loading...
 
Youtube Channel / FarmSook IceCream
Loading