Loading...
 

Click to Watch in HD > Forever - Stratovarius | Đời người Đến và đi với sự một mình

Watch Chúng ta đến với cuộc đời với sự một mình và lúc ra đi vẫn là một mình. Một mình nhưng không cô đơn. Nó đơn giản chỉ là ngoại vi, bên ngoài của chúng ta. Sâu bên trong bản thân một mình là đầy ấp tình yêu thương. Họ sẵn sàng trao đi nhưng không đòi hỏi đền đáp lại. Sự cô đơn là trống rỗng cả bên trong, khi cho 1 điều gì đó họ cần phải được lắp đầy lại. Chấp nhận sự một mình và yêu thương thôi. Nhân loại sẽ bước lên tầm tâm thức mới. Lyrics: I stand alone in the darkness The winter of my life came so fast Memories go back to childhood To days I still recall Oh how happy I was then There was no sorrow there was no pain Walking through the green fields Sunshine in my eyes Im still there everywhere Im the dust in the wind Im the star in the northern sky I never stayed anywhere Im the wind in the trees Will you wait for me forever?
Loading...
 
Loading