Loading...
 

Click to Watch in HD > Forever - Stratovarius | Sự một mình có ngay khi đến tới lúc đi, không phải cô đơn

Watch Forever (Sing along Version) Chúng ta đến với cuộc đời với sự một mình và lúc ra đi vẫn là một mình. Một mình nhưng không cô đơn. Nó đơn giản chỉ là hoàn cảnh bên ngoài của chúng ta, sâu bên trong bản thân một mình là đầy ấp tình yêu thương. Họ sẵn sàng trao đi nhưng không đòi hỏi đền đáp lại. Sự cô đơn là trống rỗng cả bên trong, khi cho 1 điều gì đó họ cần phải được lắp đầy lại. Chấp nhận sự một mình và yêu thương thôi. Nhân loại sẽ bước lên tầm tâm thức mới. Lyrics: I stand alone in the darkness The winter of my life came so fast Memories go back to childhood To days I still recall Oh how happy I was then There was no sorrow there was no pain Walking through the green fields Sunshine in my eyes I'm still there everywhere I'm the dust in the wind I'm the star in the northern sky I never stayed anywhere I'm the wind in the trees Will you wait for me forever?
Loading...
 
Loading