Click to Watch in HD > Forever - Stratovarius (Sing along Version) | Đời người Đến và đi với sự một mình

Watch Chúng ta đến với cuộc đời với sự một mình và lúc ra đi vẫn là một mình.Một mình nhưng không cô đơn. Nó đơn giản chỉ là hoàn cảnh bên ngoài của chúng ta, sâu bên trong bản thân một mình là đầy ấp tình yêu thương.Họ sẵn sàng trao đi nhưng không đòi hỏi đền đáp lại.Sự cô đơn là trống rỗng cả bên trong, khi cho 1 điều gì đó họ cần phải được lắp đầy lại.Chấp nhận sự một mình và yêu thương thôi. Nhân loại sẽ bước lên tầm tâm thức mới.Lyrics: I stand alone in the darknessThe winter of my life came so fastMemories go back to childhoodTo days I still recallOh how happy I was thenThere was no sorrow there was no painWalking through the green fieldsSunshine in my eyesIm still there everywhereIm the dust in the windIm the star in the northern skyI never stayed anywhereIm the wind in the treesWill you wait for me forever?

Loading