Click to Watch in HD > ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ- ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ Gurdwara Shri Dukh Nivaran Sahib,PATIALA

Watch ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ- ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ Gurdwara Shri Dukh Nivaran Sahib,PATIALAKATHAWACHAK : GIANI PRITPAL SINGH

Loading