Loading...
 

Click to Watch in HD > Halesi martika, part 1, Nag cave. ( hand print of guru rinpoche padmasambhava )

Watch 1) གུ་རུའི་གནས་ཆེན་བྲག་ཕུག་མཱ་ར་ཏི་ཀ། In 8th century guru padmasambhava had come in halesi martika place and meditated for long life.In that time, he had meditation in cave at maratika village and around the 6,7 place of this village. Of all these place snake cave lies at guranse hills. Beside of this cave guru padmasambhava has left his hand print of left hand. आठौ सताब्दीमा गुरु पदमसंभव यो हलेसी मारतिका ठाउमा आयुको ध्यान तपस्या गर्न आउनु भएको थियो | त्यही समयको वरिपरी यस हलेसी मारतिका ठाउको छेऊछाऊ ६,७ गाउँको गुफाहरुमा पनि ध्यान तपस्या गर्नु भएको थियो | जसमध्ये गुंरासे डांडा नाग गुफा एक पर्छ | यस नाग गुफाको छेऊमा गुरु पदमसंभवले देब्रे हातको छाप छोदनु भएको छ |2) If you all want to visit, worship and to get bless from this place.तपाईहरु पनि यस पबित्र बौद्ध धार्मिक स्थलमा आउनु भई गुरुको हातको छाप दर्शन र पाठ, पूजा गर्नु भए अबस्य पनि राम्रो र पुन्य प्राप्ति हुनेछ भनी बिस्वास गरिएको छ | 3) The location halesi martica village is 220 km from kathamandu and it lies at khotang district which is in eastern part of Nepal,4) This is a holy place of nyingma Buddhism,5) Rout to – kathamandu + koteswor buspark + halesi village.थप जानकारीको लागी For more information please visit my Facebook page and watch YouTube channel https://www.youtube.com/channel/UCCZy9Refh-xgPJohgqmjXWw youtube. यहाँ click गर्नुहोस् https://www.facebook.com/gururinpoche2ndbuddha/ facebook page. यहाँ click गर्नुहोस्र तपाईहरु पनि एक like , share र subscribe गरि यो ठाउको बारेमा धेरै भन्दा धेरै जानकारी गराइ पुन्य प्राप्त गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु | धन्यवाद |
Loading...
 
Loading