Click to Watch in HD > How to open Bank of Baroda passbook in your mobile

Watch આ વિડિયો મા બેંક ઓફ બરોડા મા તમારુ ખાતુ છે.તો તમે ઘરે બેઠા તમારા મોબાઇલ મા બેંક ઓફ બરોડા ની પાસબૂક તેમજ બેલેન્સ ની વિગત જોઇ શકો છો.

Youtube Channel / Patel Dipak
Loading