Click to Watch in HD > งง..ทั้งประเทศ แด--จนอ๊วกหัวหน้ายามตอบไม่ได้ขายข้าวดีเป็นข้าวเน่าชาติเสียหายใครจะรับผิดชอบ

Watch ยิ่งกว่าฆ่า8ศพหัวหน้ายาม ทั้งปล้นทรัพย์ เผาบ้าน ฆ่าเจ้าทรัพย์ โหดอย่างงี้ต้อง....สถานเดียว ถ้านายกยิ่งลักษณ์ไม่โดนปล้นอำนาจ ระดับCEOบริหาร คงจะดีกว่าหัวหน้ายาม

Youtube Channel / ไพรัช เพิ่มพูนกําพล
Loading