Click to Watch in HD > ĐI BẪY CÁ BẰNG MỒI NÀY, KHÔNG NGỜ DÍNH NHIỀU LOẠI NHƯ LƯƠN, RÙA, CUA VÀ CÁ - TRAP FISHING

Watch Hôm nay, mình cùng người bạn đi bẫy cá ở ngoài đồng bằng mồi tự làm không ngờ lại bắt được nhiều loại đến như vậy nào là cua, rùa, lươn, tép , ốc và cả cá nữa. Cái bẫy cá nhìn thấy đơn giản nhưng lại hiệu quả vô cùng. -~-~~-~~~-~~-~- Please watch: GIĂNG LƯỚI BẮT CÁ TRÊN SÔNG, DÍNH TOÀN CÁ MÈ DINH - FISHING https://www.youtube.com/watch?v=NExeiHKK1jU -~-~~-~~~-~~-~-

  • 1Youtube Channel / Pou Phung
    Loading