Click to Watch in HD > บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 43 พ.ศ. 2512

Watch ภาพไร่ฝิ่น และภูเขาหัวโล้นที่ป่าถูกแผ้วถางสิ้น คือภาพที่อยู่ในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ยามเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคเหนือ ด้วยทรงเข้าใจถึงต้นตอของปัญหาว่าคือความยากจน พระองค์จึงทรงก่อตั้ง โครงการหลวง ขึ้น เพื่อให้ชาวไทยภูเขาหันมาปลูกพืชเมืองหนาวอย่างเข้าใจ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร มาถึงวันนี้ผลผลิตของโครงการหลวงเป็นที่รู้จักทั่วไปในนาม ดอยคำ มหากรุณาธิคุณเสด็จออกรับบาตรจากประชาชน #PICInspire #PacificInspirationChannel FACEBOOK : https://www.facebook.com/pg/Pacific-Inspiration-Channel-PIC-1655990041356808 ขอสงวนสิทธิ์โดย บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 1400 อาคารตึกไทย ถ.พระราม 4 คลองเตย กทม. 10110 ติดต่อ 02-249-9449 ต่อ 502 Email : [email protected] [email protected]มหาภูมิพลอดุลยเดช #โครงการหลวง #ดอยคำ

Youtube Channel / Pacific Inspiration Channel : PIC
Loading