Click to Watch in HD > เพลง ร้อยเอ็ดเกมส์

Watch เพลง : ร้อยเอ็ดเกมส์ คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียงฯ : เรืองยศ พิมพ์ทอง เสียงร้องจาก : นักร้องสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย S2S และขับร้องหมู่ โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด ภาคเหนือฯ

Youtube Channel / roiet municipality
Loading