Click to Watch in HD > หินเศรษฐีรุ่งเรืองทรัพย์

Watch หินสำหรับผู้ที่เกิดวัน อาทิตย์ ประกอบไปด้วยหิน หินไทเกอร์อายส์(TIKER’s Eye)+คาร์เนเลียน(CARNELIAN)+ซิทริน(CITRIN) รวมพลัง 3 หิน เสริมพลังอำนาจทางการปกครองคน เสริมให้คนเชื่อมั่นถือมั่น มีเกียรติยศเลื่องลือไกล เสริมชื่อเสียงให้คนยกย่อง และ เสริมเงินทองการค้าการลงทุน นอกจากนี้ยังกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิตในร่างกาย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดความเกียจคร้านและการเอาแต่ใจ ปกป้องไม่ให้คนอื่นคิดร้ายหรืออิจฉา สนใจโทร.097-283-9888

Youtube Channel / ThaiThai Channel
Loading