Click to Watch in HD > พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี และพระราชพิธีสมโภชหลักเมือง

Watch ย้อนไปเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเลือกพื้นที่ตอนปลายแม่นำ้เจ้าพระยาที่เรียกขานว่าบางมะกอก ตั้งให้เป็นพระนครแห่งรัตนโกสินทร์ 21 เมษายน รำลึกเรื่องราว..235 ปี กว่าจะมาเป็นราชอาณาจักรไทย และ กรุงเทพมหานครของพวกเรา

Youtube Channel / Pacific Inspiration Channel : PIC
Loading