Click to Watch in HD > อยากรวย ต้องเริ่มคิดแบบคนรวย

Watch อธิบายวิธีคิดแบบคนรวย สรุปจากหนังสือพ่อรวยสอนลูก ทฤษฎีเงินสี่ด้านของ โรเบิร์ต คิโยซากิ เสนอแนวคิดที่เหมาะกว่า สำหรับคนที่อยากจะรวย การเป็นลูกจ้างทำจนตาย ยังไงก็ไม่รวย คนที่อยากรวยทางเลือกคือเป็นเจ้าของธุรกิจ

Youtube Channel / Trend Hit
Loading