Click to Watch in HD > History of Tamang Nepal !! तामाङ जातिय नेपाल हिस्ट्री !!यदि तपाँईं तामाङ हो भने त हेर्नै पर्ने ।।

Watch यदि तपाँईंलाई तामाङ जातीय हिस्ट्री जन्न चहानु हुन्छ भने यो भिदियो अबस्स्री हेर्नू होस ।। this video is tamang history in the nepal !!

  • 1
    Loading