Click to Watch in HD > เจ้าแม้นเมือง รากนครา (กำแปงฮัก) - มินตรา น่านเจ้า【Official Video】

Watch เพลง : เจ้าแม้นเมือง รากนครา (กำแปงฮัก) ศิลปิน : มินตรา น่านเจ้า คำร้อง/ทำนอง : มินตรา ธุระยศ เรียบเรียง : อีส ขอนแก่น, แม็กซ์ ขอนแก่น ถึงบ่เกยบอกฮัก..บ่ใจ่ข้าเจ้าบ่มีหัวใจ๋ ฮักเขาเต้าใด...กะต้องเก็บซ่อนไว้ในแววต๋า เขามีคนในใจ๋...เฮาฮับฮู้ได้ตลอดเวลา กำกึดกำจา...เขาสองคนเปิงกั๋นกู่อย่าง *ฮักบ้านฮักเมืองเต้าใด...ใจ๋กะฮักปี้จายเต้านั้น...แม้ตั๋วอยูใกล้กั๋น...แต่กำนั้นช่างเลือนลาง **กำว่าฮักระหว่างเฮา...เหมือนมีกำแปงกั้นเอาไว้ บ่ฮู้จะข้ามจะใด...กะกำกึดสองเฮามันสวนตาง แต่กะพร้อมต๋ายแทนได้...เปื่อปี้จายสละได้กู่อย่าง จะได้จบเรื่องราวบาดหมาง...เอาเลือดก๋ายจ๊ดใจ้หื้อแผ่นดิน ถึงบ่เกยได้ยิน...กำว่าฮักแม้สักกำหนึ่ง แต่กะพึงปอใจ๋...ตี้ได้เคียงข้างก๋ายฮ่วมอยู่กิ๋น ชมพูป่ากลีบบาง...ฮ่วงโฮยตวยตางจนหมดสิ้น ย่อยสลายไปกับดิน...พร้อมกำว่าเปิ้นฮักตั๋ว...หมดหัวใจ๋ Solo (ซ้ำ ,*) ไค่อู้หื้อได้ยิน...ว่าเปิ้นฮักตั๋วหมดหัวใจ๋ แต่มันคงสายเกิ๋นไป....ตี้จะบอกว่า เปิ้นฮักตั๋ว...หมดหัวใจ๋ ช่องทางติดตาม FB : http://adf.ly/1kEOJp FB Page : http://adf.ly/1kEOQd IG : http://adf.ly/1kEOYB

  • 1
    Loading