Click to Watch in HD > តុលាការព្រហ្មទណ្ឌ អន្តរជាតិ (ICC) ពិនិត្យមើល សំណុំរឿង របស់កម្ពុជា! Update Hot News

Watch តុលាការព្រហ្មទណ្ឌ អន្តរជាតិ (ICC) ពិនិត្យមើល សំណុំរឿង របស់កម្ពុជា ដែល​មេធាវី​ ​អង្គការ​ Global​ Diligence​ បាន​ដាក់​ប្តឹង​នោះហើយៗ តុលាការ​កំពុង​ ​ពិនិត្យ​មើល​ថា​ តើនឹង​ត្រូវ​​អង្កេត​​បឋម ​ឬ​យ៉ាង​ណា.តុលាការព្រហ្មទណ្ឌ អន្តរជាតិ (ICC) ពិនិត្យមើល សំណុំរឿង របស់កម្ពុជា ដែល​មេធាវី​ ​អង្គការ​ Global​ Diligence​ បាន​ដាក់​ប្តឹង​នោះហើយៗ តុលាការ​កំពុង​ ​ពិនិត្យ​មើល​ថា​ តើនឹង​ត្រូវ​​អង្កេត​​បឋម ​ឬ​យ៉ាង​ណា.

  • 1
    Loading