Click to Watch in HD > พระราชดำริไร้พรมแดน EP.12 : พระราชดำริไร้พรมแดน

Watch เมื่อเยาวชนและประชาชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีโอกาสเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก โดยปราศจากข้อจำกัดใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือพรมแดน พระราชดำริไร้พรมแดน ตอน พระราชดำริไร้พรมแดน ออกอากาศวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 13:30-14:00 น. ทางช่อง NOW26 ----------------------------------------­--------- website : http://www.now26.tv facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews google+ : https://plus.google.com/+Now26Tv youtube : http://www.youtube.com/user/NOWTV26

  • 1
    Loading