Click to Watch in HD > คุยกับเซียน # กลยุทธ์สร้างแบรนด์แบบโคตรเซียน โดย สมคิด ลวางกูร

Watch คุยกับเซียน วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557 ฟิล ปรัชญา พาคุณป้อม ณัฐธยาน์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร T-Mixes ไปขอคำแนะนำการสร้างแบรนด์จากอาจารย์สมคิด ลวางกูร นักเขียนและนักการตลาด

  • 1
    Loading