Click to Watch in HD > เพลง เรื่องเล่าของพ่อ - ไหมไทย หัวใจศิลป์

Watch เพลง เรื่องเล่าของพ่อ เพื่อแสดงความอาลัยในหลวง ร.๙ ของปวงชนชาวไทย ขับร้องโดย ไหมไทย หัวใจศิลป์ คำร้อง/ทำนอง นัธทวัฒน์ มีดินดำ เรียบเรียง นัธทวัฒน์ มีดินดำ ห้องบันทึกเสียง พระเอกใหญ่

  • 1
    Loading