Click to Watch in HD > บรรยากาศกิจกรรมการทำเรือพระ เเละ ขบวนเเห่เรือพระเข้าวัด วัดดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา

Watch การทำเรือพระ เเละ ขบวนเเห่เรือพระเข้าวัด วัดดีหลวง จ.สงขลา การทำเรือพระไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะทำได้ต้องอาศัยความสมัคคีของชาวบ้านที่มาช่วยกันเพื่อสืบทอดประเพณีไว้ให้คงอยู่

  • 1
    Loading