Click to Watch in HD > บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม นำมอกวนซื่ออินผูซ่า

Watch บทสวดมนต์พระแม่โพธิสัตว์กวนอิม นำมอกวนซื่ออินผูซ่า เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรียบเรียงและสวดโดย คุณ นคร กวีนันทวงศ์

  • 1
    Loading