Click to Watch in HD > การปฏิบัติธรรม

Watch การศึกษา การปฏิบัติ ฝึกหัดจิตใจ สำคัญอยู่ที่การใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริง

Youtube Channel / สงบสุข ปลูกปัญญา
Loading