Loading...
 

Click to Watch in HD > เกรซ กาญจน์เกล้า ทำเลสิค

Watch ศูนย์ เลสิค โรงพยาบาลวิภาวดี ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางจักษุครบวงจร- คณะจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกระจกตาโดยตรง- ทีมงานคุณภาพมืออาชีพที่ใส่ใจทุกขั้นตอน- มีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง- ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO, HA และ JCIมีปัญหาเรื่องสายตาอย่านิ่งนอนใจ ปรึกษา ทีมแพทย์ and บุคลากรที่ผ่านการรับรอง ISO, HA, JCI ...โทรศัพท์ :081-988-6784, 02-941-2890, 02-941-2891, 02-941-2892, 02-941-2893
Loading...
 
Youtube Channel / Simplex Digital
Loading