Loading...
 

Click to Watch in HD > ຈຸລິນຊີສັງເຄາະແສງ (จุลีนชีสังเคาะแสง)ຕົ້ນທຶນຕ່ຳແຕ່ຜົນຕອບແທນສູງ

Watch ####ຂະຫຍາຍຈຸລິນຊີສັງເຄາະແສງ ລົງທຶນ 2,000ກີບ = ປຸ໋ຍເຄມີ 1ເປົາ ປະຢັດຕົ້ນທຶນໄດ້ອິຫລີ ກັບຈຸລິນຊີສັງເຄາະແສງ ເຮັດງ່າຍລາຄາຖືກ ##ປະໂຍດຂອງຈຸລິນຊີສັງເຄາະແສງ:1 ຊ່ວຍປັບຄ່າPHໃນດີນ ໃຫ້ເປັນຄ່າກາງ =7.02 ຊ່ວຍໃຫ້ພຶດສາມາດດູດຊືມສານອາຫານໄດ້ດີຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ພຶດງອກງາມ3 ຊ່ວຍໃຫ້ດີນຟູ ເຮັດໃຫ້ດີນມີອາກາດຫລາຍຂື້ນ ຊ່ວຍໃຫ້ ພຶດງອກງາມ4 ຊ່ວຍໃຫ້ພືດ ແຂງແຮງ ແລະ ຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດພືດຕ່າງໆ
Loading...
 
Loading