Click to Watch in HD > ขอบเขตการพูดถึง สิ่งถูกกราบใหว้อื่น นอกจากอัลลอฮ - อ.คอลิด วารีย์

Watch ขอบเขตการพูดถึง สิ่งถูกกราบใหว้อื่น นอกจากอัลลอฮโดย อ.คอลิด วารีย์ ฮะฟีซอฮุลลอฮอามีน ไลน์ สติ๊กเกอร์ (รายได้ช่วยเหลืองานศาสนา)http://line.me/S/sticker/1197832

Youtube Channel / Saeed Pradubyart
Loading