Loading...
 

Click to Watch in HD > เส้นทางตรวจสุขภาพ | ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

Watch การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการตรวจเช็คสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติต่างๆของร่างกาย ในบางคนเข้าใจว่าการตรวจสุขภาพเป็นเรื่องของคนสูงอายุ จริงๆแล้วสามารถตรวจได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ต้องรอให้รู้สึกป่วยแล้วถึงมาตรวจสุขภาพนะค่ะ เพราะถึงตอนนั้นอาจจะเป็นการเยียวยารักษา ไม่ใช่การตรวจเช็คสุขภาพ
Loading...
 
Loading