Loading...
 

Click to Watch in HD > คนไทยไร้เงินออม ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

Watch มีการวัดสถิติมาแล้วว่าคนไทยในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ไร้เงินออม และมีคนไทยอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถรับมือกับปัญหาทางการเงินหากขาดรายได้ คำถามคือตอนนี้เราเป็นคนกลุ่มไหน และในอนาคตเราจะเป็นคนกลุ่มไหนกัน Animation By สุจินต์ บัวศรี (tom burton)Websitehttp://www.startyourway.com/Fanpage http://www.facebook.com/startyourwaybyvitGroup นายตัวเอง https://www.facebook.com/startyourwaybyvit
Loading...
 
Loading