Loading...
 

Click to Watch in HD > ตัดใจ!คนรัก ตัดความสัมพันธ์แย่ เรียนรู้จากหนังสือเจ้าชายน้อย

Watch ?เทคนิคการตัดใจจากใครสักคน จากการกระทำสักอย่าง.จากหนังสือ เจ้าชายน้อย?.?เราไม่อาจอ่านหนังสือเล่มเดิมด้วยความรู้สึกใหม่ฉันใดก็ไม่อาจที่จะรู้สึกใหม่กับคนเดิมฉันนั้น.แต่!หนังสือเล่มเดิม?ยังสามารถเปลี่ยนความคิดใหม่จากประสบการณ์และอายุ.ปล.ถ้ามีคนที่ดีอยู่ในชีวิต ดีแล้วค่ะ รักษาไว้นะ?.#ตัดใจ #ความสัมพันธ์ #เจ้าชายน้อย#Nicetomeetyou #Nicetoknow
Loading...
 
Loading