Loading...
 

Click to Watch in HD > ฮ่อมโด่ ฟาร์ม จ.สุโขทัย อ.ทุ่งเสลี่ยม

Watch ที่นี่...ฮ่อมโด่ ฟาร์ม โดยคุณพิษณุ นำฟู คนทุ่งเสลี่ยมโดยแท้ ก่อตั้งโครงการเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ในพื้นที่ 40 ไร่ เราหวังจะให้เป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในอนาคต ฝากติดตามเพจ Facebook/ฮ่อมโด่ ฟาร์ม ด้วยนะคะ
Loading...
 
Loading