Click to Watch in HD > บ้านเด็กกีฬา Ironkids 2017

Watch เป็นการแข้งขันไตรคิดส์ครั้งแรกของน้องโมไนย อายุ 4 ขวบ 5 เดือน ในรายการ Foremost Ironkids Thailand 10.09.2017 ปีหน้าผู้ปกครองท่านใดสนใจพาบุตรหลานลงแข่ง ครูเล็กฝึกนักกีฬาตั้งแต่อายุ3 ขวบ บ้านเด็กกีฬา สอนว่ายน้ำ รังสิต ปทุมธานี รับสอนว่ายน้ำเด็กตั้งแต่อายุ 1 ขวบครึ่ง ถึง ฝึกเป็นนักกีฬา สอนผู้ใหญ่เพื่อว่ายน้ำไตรกีฬา ผู้หญิงสอบแอร์โฮสเตส http://bandakkela.blogspot.com/

  • 1
    Loading