Click to Watch in HD > สถานะไม่ชัดเจน วงNO.(โนว์)[official Audio]

Watch เมื่ออีกคนต้องการสถาน่ะชัดเจน แต่อีกคนไม่ต้องการเปิดเผย จึงเป้นที่มาของเพลงนี้... สถาน่ะไม่ชัดเจน วง โนว์ ค่าย มอร์ เรคคอร์ด ติดต่องานแสดง 085-690-8321

  • Loading