Click to Watch in HD > Old MacDonald Had a Farm | Song For Children | Học Tiếng Anh Qua Bài Hát

Watch Old MacDonald Had a Farm - nursery rhyme for children Thank you very much for watching and sharing. We upload new videos regularly! To view the latest videos, sign up here: https://goo.gl/4MxV4d ***** If you like this video, we recommend you check out the Songs Playlist featuring dozens of easy-to-teach, easy-to-learn, super fun songs: https://goo.gl/b9VGLz ***** Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem và chia sẻ. Chúng tôi tải lên các video mới thường xuyên! Để xem những videos mới nhất, hãy đăng ký tại đây: https://goo.gl/4MxV4d ***** Nếu bạn thích video này, Mời bạn xem Danh sách với hàng chục bài hát vui nhộn dễ học, và thú vị: https://goo.gl/b9VGLz ***** Old MacDonald Had a Farm Lyrics: Old MACDONALD had a farm E-I-E-I-O And on his farm he had some cows E-I-E-I-O With a moo moo here And a moo moo there Here a moo, there a moo Everywhere a moo moo Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O Old MACDONALD had a farm E-I-E-I-O And on his farm he had some pigs E-I-E-I-O With an oink oink here And an oink oink there Here an oink, there an oink Everywhere an oink oink Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some chicks, E-I-E-I-O. With a chick chick here, And a chick chick there, Here a chick, there a chick, Everywhere a chick chick, Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some dogs, E-I-E-I-O. With a bow-wow here, And a bow-wow there, Here a bow, there a bow, Everywhere a bow-wow, Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. ***** Ca nhạc thiếu nhi Tiếng Anh Trẻ Em Learn English Kids Học tiếng anh qua bài hát thiếu nhi ***************************** Facebook - https://www.facebook.com/phihuuthong

  • 1
    Loading