Click to Watch in HD > [Rti]20180910 กต.ไต้หวันชี้รัฐบาลยังคงจุดยืนเรียกร้องญี่ปุ่นเคารพศักดิ์ศรีทาสบำเรอกามทหารญี่ปุ่น

Watch

Loading