Click to Watch in HD > Thủ thuật hay | Cách nghe tài liệu, sách, báo định dạng PDF, DOC

Watch Thủ thuật hay | Cách nghe tài liệu, sách, báo định dạng PDF, DOC Cuộc sống của chúng ta hiện nay có rất nhiều thứ phải đọc. Từ những tài liệu bắt buộc, những bài viết, hay những bài báo cho biết những điều gì đang xảy ra ở một nơi khác. Tuy nhiên, bạn không thể vừa đọc vừa làm một việc khác. Nghe là cách giúp bạn vẫn có thể tiếp nhận thông tin nhưng vẫn có thể tiếp tục những hoạt động của mình. Do đó mình sẽ hướng dẫn cách nghe tài liệu, sách, báo định dạng PDF, DOC. Link ứng dụng + Chrome (chắc cái này ai cũng có): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome and hl=vi + File Commander: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.fileman and hl=vi + Office Suite: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.office and hl=vi + Blackr để khóa màn hình đọc: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neximolabs.blackr and hl=vi Các bạn có thể xem trên trang FB của mình: https://www.facebook.com/khongtriet1998 Hay fanpage: https://www.facebook.com/Android-th%E1%BB%A7-thu%E1%BA%ADt-Suvor-Kong-1957269054548668/ Chúc các bạn thành công!!!

  • 1Youtube Channel / Suvor Kong
    Loading