Loading...
 

Click to Watch in HD > Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải vs. GS.Hồ Ngọc Đại

Watch Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải nói về sách công nghệ giáo dục mới và kiểu giáo dục mới dốt nát của gs.Hồ Ngọc Đại.
Loading...
 
Loading